Hello quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. - Διευκρινήσεις και οδηγίες

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

1. Στα ακίνητα των οποίων η χρήση δεν είναι οικιακή και το εμβαδόν της δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας, βάσει της οποίας υπολογίζεται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., είναι μεγαλύτερο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων,
ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους, που προκύπτει βάσει της τιμής ζώνης, μειώνεται κατά 30% για το άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα και κατά 60% για το άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου.
Το είδος της χρήσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας λαμβάνεται από το πεδίο του Κωδικού Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα ακίνητα, με εξαίρεση αυτά των οποίων η χρήση, σύμφωνα με το ανωτέρω πεδίο, είναι οικιακή. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.900€, έχει επιφάνεια 2.800 τ.μ. και το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. αναγράφει εμπορική χρήση.
Σύμφωνα με τον πίνακα α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, ο συντελεστής ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης της περιοχής του ακινήτου είναι 10€/τ.μ.
Έτσι, το ποσό του τέλους για το συγκεκριμένο ακίνητο υπολογίζεται ως εξής: 

Τετραγωνικά Μέτρα     Συντελεστής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.              Ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

      0 – 1.000                                10                                          10.000€
1.001 – 2.000                                 7                                            7.000€
2.001 – 2.800                                 4                                            3.200€

Σύνολο                                                                                      20.200€ 

Η διαδικασία εφαρμογής του μειωμένου τέλους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης θα προσδιοριστούν με Υπουργική Απόφαση που θα ακολουθήσει άμεσα. 

2. Διαδικασία που ακολουθείται για τη διόρθωση των στοιχείων του εμβαδού της δομημένης επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ακινήτου βάσει των οποίων υπολογίστηκε το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011 (ΠΟΛ.1244/1.12.2011):


α) Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ αποστέλλει στους δήμους της χώρας ηλεκτρονικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του κάθε δήμου με τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011.
β) Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δήμοι αποστέλλουν μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ ο οποίος, ακολούθως, τις αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε τιμή ζώνης, η Γ.Γ.Π.Σ. διορθώνει την κατάσταση ενημερώνοντας για τη διόρθωση τον αρμόδιο δήμο.

Στη συνέχεια μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2012 η Γ.Γ.Π.Σ. διαβιβάζει τις καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου.

δ) Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ, μετά τη λήψη των διορθωμένων καταστάσεων, υπολογίζει, βάσει των νέων στοιχείων, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο και

εφόσον προκύπτει ποσό τέλους χαμηλότερο από το αρχικώς υπολογισθέν, βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρίου 2011, η διαφορά αφαιρείται από το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012. 
Στις περιπτώσεις που προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.
Επομένως για το έτος 2011 το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. καταβάλλεται όπως έχει υπολογισθεί βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρίου 2011 και εάν το ποσό τέλους που επανυπολογίζεται βάσει των διορθωμένων στοιχείων είναι μικρότερο από το αρχικά υπολογισθέν, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος με τον επόμενο λογαριασμό.
3. Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αποτυπώνονται στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. κατά την 31η Μαρτίου 2012, βάσει των οποίων λογίζεται κατά την ίδια ημερομηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993.

Για το έτος 2012, το τέλος βαρύνει τον κατά την 31η Μαρτίου 2012 κύριο ή επικαρπωτή του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.

4. Απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων και κάμπινγκ) που αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Η διαδικασία απαλλαγής του 35% της συνολικής επιφάνειας των κύριων τουριστικών καταλυμάτων προσδιορίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1244/1.12.2011.

5. Ο μειωμένος συντελεστής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εφαρμόζεται σε πρόσωπα που τα ίδια ή πρόσωπα που τα βαρύνουν φορολογικά παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, καθώς και σε πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, σε ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους που ισχύει σύμφωνα με τα παραπάνω για τους ανάπηρους ή πρόσωπα που βαρύνονται με ανάπηρο καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων.

Τα παραπάνω ισχύουν με τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή του τέλους και ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δυο συζύγων δεν υπερβαίνει τις 150.000€, βάσει των στοιχείων ακινήτων του έτους 2008, προσαυξημένων κατά 10.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν ο κατά πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα κύριος ή επικαρπωτής της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους. Και σ’ αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή του τέλους και επιπλέον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων να μην υπερβαίνει τις 150.000€, βάσει των στοιχείων ακινήτων του έτους 2008, προσαυξημένων κατά 10.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

6. Για το έτος 2012 το ειδικό τέλος συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος σε πέντε ισόποσες δόσεις, από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.

7. Η έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος και η εκτέλεση της εντολής διακοπής μπορεί να αναστέλλονται, αν:

α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή του προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους ή

β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα θέσει, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά.


Αποκλειστικά αρμόδιος να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις αναστολής της έκδοσης εντολής διακοπής του ρεύματος και της εκτέλεσής της είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ., ο οποίος εκδίδει σχετική πράξη, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.


Ειδικά για τα πρόσωπα της περ. β΄, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται, εκτός από την αναστολή διακοπής του ρεύματος, να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις – που είναι δύο για το έτος 2011 και πέντε για το έτος 2012 – είτε τον περιορισμό του ποσού του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σε ύψος που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του τέλους χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.


Για την εξέταση των περιπτώσεων και την ένταξη στις ως άνω κατηγορίες, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/.


Για τους πολίτες που αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά επιτρέπεται η υποβολή της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία στη συνέχεια την καταχωρεί στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση. Η Γ.Γ.Π.Σ., αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις και τα στοιχεία αυτών, αποστέλλει αρχείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την οριστική εξέταση αυτών.


8. Υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. είναι ο χρήστης του ακινήτου. Αν αυτός είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα και αυτό κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, με εξαίρεση τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986, στις οποίες ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της μίσθωσης.


9. Απαλλάσσονται από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. τα ακίνητα ξένων κρατών όχι μόνο όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας αλλά και όταν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες των αρχηγών των πρεσβειών και των προξενείων.


Για την χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής απαιτείται σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.


Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι δήμοι όλης της χώρας ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993, όπως ισχύει, και σε περίπτωση λάθους προβαίνουν σε διόρθωσή τους.